Generelt / Skrald og affald / Dagrenovation

Kun dagrenovation skal i affaldsskakten

Dagrenovation, er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendlige og det farlige affald fra. Papir, pap, glas, kemikalier, haveaffald og storskrald er altså ikke dagrenovation.
 
Affaldet afhentes én gang ugentligt (onsdag).

Håndtering

  • Vådt og fedtet affald skal emballeres i plastposer.
  • Glasskår og andet skarpt eller stikkende affald skal pakkes ind.
  • Slagger og aske afkøles og emballeres, således at støvgener undgås.
  • Støvende affald skal emballeres, så støvgener undgås.
  • Sod fra skorstens- og ovnrensning pakkes i særlige sodsække eller emballeres i anden tæt emballage.
  • Beholdere skal altid være lukkede, så indholdet ikke tiltrækker rotter eller andre dyr.

Senest redigeret, 18.11.09

Administrator | - Denmark