Generelt / Vicevært / Viceværtens opgaver

Viceværtens opgaver

  • Fejning/renholdelse af parkeringsstuen, taghaven samt stier, bede og fortove omkring bygningen.
  • Beskæringer og græsslåning på fællesarealer.
  • Snerydning og saltning.
  • Diverse opgaver som tilsyn med el, vand, varme og bygning. Udskiftning af pærer, lysstofrør m.v. i alle fælles belysningsarmaturer.
  • Rekvirering af teknikere til udbedring af fejl på fællesinstallationer, herunder elevatorer og parkeringsanlæg.
 
 
Det skal bemærkes, at viceværten ikke har noget at gøre med fejl eller mangler i de enkelte ejerlejligheder.
 
 
 
 
 

Senest redigeret, 22.05.08

Administrator | - Denmark